Neerslag


Mijn werkervaringen en zoektocht combineer ik met één van mijn passies, nl. schrijven. Zo vinden deze hun weerslag in een aantal artikels en een boek waarvan ik co-auteur ben. Als in een circulaire beweging inspireert deze neerslag (o.a. door de feedback erop) mijn werk en zet mij aan tot verder zoeken en uitproberen.

Overzicht publicaties

A) Artikels

  1.  ‘Thuisloosheid : aanzet tot een systeemtheoretische benadering van het fenomeen’ Systeemtheoretisch Bulletin, jrg. 13, ’94-94/2, blz. 110-126.
  2. ‘De thuisloze spreekt zijn lichaam’ Systeemtheoretisch Bulletin, jrg. 15, ‘97/4-5, blz. 273-289.
  3. ‘Evoluties en nieuwe tendensen in het hulpverleningslandschap in Vlaanderen. Interview met Ief Barbier’ Metafoor, jrg. 7, nr. 28, okt. 2006-jan. 2007, blz. 26-30.
  4. ‘De kracht van de kleine daad’  Balans. Tijdschrift voor agogisch werk, jrg 3, nr. 7 nov. 2006, blz. 4-5.
  5. ‘Op weg naar de essentie van het man-zijn.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 34, 15 april-15 juli 2007, blz. 6-14.
  6. ‘In verbinding met je man-zijn. Deel 2. Belemmeringen die de verbinding in de weg kunnen staan.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 35, 15 juli-15 okt. 2007, blz. 6-13.
  7. ‘In verbinding met je man-zijn. Deel 3 (Slot). Therapeutische wegen naar verbinding.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 36, 15 okt. 2007-15 januari 2008, blz.6-14.


B) Boeken

      1) Heyndrickx, P., Barbier, I., e.a. (2005). Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan   
         
maatschappelijk kwetsbare mensen. Leuven, LannooCampus.
      2) Id. (2011). De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg. Leuven, Lannoocampus

 

Leven in verbinding

Vanaf februari 2018 werk ik samen met Brenda Van Passel. Zij zal deeltijds in de praktijk meewerken zodat we meer mensen een antwoord op hun hulpvraag kunnen bieden.

 

We streven er naar om onze drempel zo laag mogelijk te houden (ook financieel) en onze praktijk zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De praktijkruimte zelf is reeds toegankelijk voor rolstoelgebruikers . In de loop van dit jaar wordt het hellend vlak buiten aangelegd. Nu is de praktijk ook al toegankelijk via een voorlopige oplossing.