Verbinding


Therapie, een weg naar herstel van verbinding

Zoals elke mens ben ook jij uit de verbinding van jouw ouders geboren.
Om tot een zelfstandig en evenwichtige persoon uit te groeien, is het de opdracht van jouw ouders en de mensen die jou opvoeden om oog en oor voor jouw verlangens, noden en behoeften te hebben en daar op een gepaste manier een antwoord op te bieden.

 

Heel vaak of teveel wordt hieraan voorbij gelopen waardoor je op allerlei manieren gekwetst wordt. De verbinding tussen jou en jouw ouders vermindert of wordt steeds vaker verbroken. Hierdoor vermindert of verlies je uiteindelijk de verbinding met jezelf, wat dan op zijn beurt een weerslag heeft op jouw verbindingen met je (eventuele) partner, je kinderen, de mensen uit je directe omgeving, de samenleving, de natuur en het hogere.

Het tragische is dan dat het patroon van gekwetst te worden en van ook zelf te kwetsen zich in jouw verder leven voortdurend herhaalt. Maar tragiek hoeft niet noodzakelijk noodlottig te zijn. Verandering en groei zijn mogelijk !


Therapie is dan ruimte scheppen om die verminderde of verloren verbinding met jezelf te herstellen waardoor o.a. dit patroon, deze vicieuze cirkel van kwetsen en gekwetst worden, doorbroken kan worden.  

 

Leven in verbinding

 

We streven er naar om onze drempel zo laag mogelijk te houden (ook financieel) en onze praktijk zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De praktijkruimte zelf is reeds toegankelijk voor rolstoelgebruikers . In de loop van 2019 wordt het hellend vlak buiten aangelegd samen met de heraanleg van de parking. Nu is de praktijk ook al toegankelijk via een voorlopige oplossing.